SOCIAL PROGRAM REGISTRATION ABSTRACT SUBMISSION
WELCOME MESSAGES FROM COHK & HKOS FROM CONGRESS PRESIDENTS FROM ORGANIZING COMMITTEE CONGRESS INFORMATION IMPORTANT DATES CONGRESS VENUE ORGANISING COMMITTEE SCIENTIFIC PROGRAM PROGRAM OVERVIEW PROGRAM COMMITTEEKEYNOTE SPEAKERS INVITED FACULTY SOCIAL PROGRAM REGISTRATION ABSTRACT SUBMISSION SPONSORSHIP PACKAGE SPONSORS

Invited Faculty

Marten BRELEN
柏倫 - 香港中文大學
Hong Kong
Tommy CHAN
陳頌恩 - 私人執業
Hong Kong
Jonathan Cheuk Hung CHAN
陳焯鴻 - 香港大學
Hong Kong
Kevin C. CHAN
陳泉榮 - 紐約大學
United States
John So Min CHANG
張叔銘 - 私人執業
Hong Kong
Ying CHAU
周迎 - 香港科技大學
Hong Kong
Ruby Hok Ying CHING
秦學瑩 - 私人執業
Hong Kong
Kelvin Kam Lung CHONG
莊金隆 - 香港中文大學
Hong Kong
Pak Chin CHOW
周伯展 - 私人執業
Hong Kong
Bonnie Nga Kwan CHOY
蔡雅君 - 香港大學
Hong Kong
Chung Yee Derek CHUNG
鍾震宇 - 私人執業
Hong Kong
Angie FONG
方瀚芝
Hong Kong
Nicholas FUNG
Hong Kong
Jian GE
葛堅 - 中山大學眼科中心
China
Paul HARASYMOWYCZ
Canada
Guanghui HOU
侯光辉 - 珠海眼科醫師會
China
Lawrence IU
姚沛良 - 威爾斯親王醫院
Hong Kong
Jin Wook JEOUNG
Seoul National University Hospital
Korea, (South) Republic of
Match KO
高偉倫 - 香港大學
Hong Kong
Jeremy KWOK
郭思瑋 - 香港大學
Hong Kong
It Fan LAI
賴一凡 - 澳門鏡湖醫院
Macau
Frank Hiu Ping LAI
賴曉平 - 明愛醫院
Hong Kong
Jimmy LAI
黎少明 - 香港大學
Hong Kong
Yuk Yau Timothy LAI
賴旭佑 - 私人執業
Hong Kong
Dennis LAM
林順潮 - 私人執業
Hong Kong
Wai Ching LAM
林偉青 - 香港大學
Hong Kong
Chi Ho Paul LEE
李智豪 - 香港大學
Hong Kong
Wing Hong, Vincent LEE
李永康 - 私人執業
Hong Kong
Chan LEONG
梁珍 - 仁伯爵綜合醫院
Macau
Christopher LEUNG
梁啟信 - 香港中文大學
Hong Kong
Dongmei LI
李冬梅 - 首都醫科大學附屬北京同仁醫院
China
Emmy LI
李琬微 - 私人執業
Hong Kong
Chi Lai LI
李熾禮 - 私人執業
Hong Kong
Hei Philip LI
李曦
Hong Kong
Na LIANG
梁纳 - 廣東省醫師會
China
Lap Ki Alex NG
伍立祺 - 私人執業
Hong Kong
Chi Pui Calvin PANG
彭智培 - 香港中文大學
Hong Kong
Ehab EL RAYES
Institute of Ophthalmology in Cairo
Egypt
Patricio SCHLOTTMANN
Argentina
Joy SEE LEUNG
梁穎欣 - 東華東院
Hong Kong
Kendrick Co SHIH
施愷迪 - 香港大學
Hong Kong
Pui Yee, Helena SIN
冼佩儀 - 私人執業
Hong Kong
Kwok Fai SO
蘇國輝 - 暨南大學
Hong Kong
Shibo TANG
唐仕波 - 愛爾眼科醫院集團總院
China
Heather Hoi Yau TANG
鄧愷悠 - 聯合醫院
Hong Kong
Chee Yung Clement THAM
譚智勇 - 香港中文大學
Hong Kong
Man On Mark TSO
曹安民 - Wilmer Eye Institute
United States
Zheng WANG
王錚 - 愛爾眼科廣東省區院
China
Ningli WANG
王寧利 - 北京同仁醫院
China
Ka Wai Jasper WONG
黃嘉偉 - 香港大學
Hong Kong
Raymond Lai-Man WONG
黃禮文 - 私人執業
Hong Kong
Xiaobo XIA
夏曉波 - 中南大學湘雅醫院
China
Lu XIONG
熊露 - 爱爾眼科廣州醫院
China
Jason YAM
任卓昇
Hong Kong
Ke YAO
姚克 - 浙江大學醫學院附屬第二醫院
China
Carol YU
余珊 - 私人執業
Hong Kong
Minbin YU
余敏斌 - 中山大學
China
Hunter Kwok-Lai YUEN
袁國禮- 香港眼科醫院
Hong Kong
Mingzhi ZHANG
張銘志 - 汕頭國際眼科中心
China
Fengju ZHANG
張豐菊 - 北京同仁醫院
China
Xinyuan ZHANG
張新媛 - 北京同仁醫院
China
Xiulan ZHANG
張秀蘭 - 中山大學
China
Min ZHANG
張敏 - 東莞市人民醫院
China
Qi ZHAO
趙岐 - 粵港澳大灣區眼科醫師聯盟
China
Gangpin ZHAO
趙剛平 - 佛山华厦眼科医院
China
Xingtao ZHOU
周行濤 - 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院
China
Hong Kong Ophthalmological Society College of Ophthalmologists of Hong Kong APSOPRS Hong Kong Ophthalmological Society College of Ophthalmologists of Hong Kong APSOPRS